Може ли адвокатът да ни помогне при проблеми със запис на заповед

Адвокат в София

Какво представлява записът на заповед и имаме ли нужда от адвокат в посока уреждането на отношенията между страните по заповедта? Отговорът на този въпрос, както и други важни моменти от материята ще бъдат разкрити по-долу.