Полезна информация за електронната фактура

Електронната фактура е счетоводен първичен документ, който е валиден и действа както пред българското, така и пред европейското законодателство. В нея се съдържат задължителните за подобен документ реквизити. Задължително условие е, нейното съдържание и това на хартиената да бъдат идентични. Continue reading Полезна информация за електронната фактура