Може ли адвокатът да ни помогне при проблеми със запис на заповед

Какво представлява записът на заповед и имаме ли нужда от адвокат в посока уреждането на отношенията между страните по заповедта? Отговорът на този въпрос, както и други важни моменти от материята ще бъдат разкрити по-долу.

Що е то – запис на заповед

Адвокат в СофияУредбата на записът на заповед е поместена основно в Търговския закон (ТЗ). Въпреки това обаче не е необходимо да сте търговец, за да участвате в такива отношения. Единствените изисквания, които законът въвежда относно лицата, издаващи запис на заповед е те да е налице дееспособност. Дееспособни са физическите лица, които са навършили пълнолетие и не са поставени под запрещение.

Това не означава обаче, че можем да говорим единствено за запис на заповед между физически лица. Юридическите лица също могат да издават менителничната заповед, но тук е необходимо участието на представител.

От чисто юридическа гледна точка записът на заповед представлява едностранна сделка. Това означава, че тя съдържа волеизявлението само на едно лице. По силата на това волеизявление, лицето, което издава заповедта дава обещание, че ще плати на падежа определената в заповедта сума на поемателя или на друго лице, което е посочено на заповедта на поемателя.

Поемателят всъщност тук е лицето, в чийто патримониум е вземането, а издател е задълженото лице.

Когато заповедта бъде прехвърлена обаче нещата стоят по друг начин. Появяват се джиранти и други задължени лица като например поръчители или посредници. Срещу тях, както и срещу издателя може да се издаде изпълнителен лист за изпълнение на тяхното парично задължение. В такъв случай може да е необходима помощ от опитен адвокат, какъвто може да намерите на Rastashki.com

Кога има нужда от адвокат относно запис на заповед

На първо четене нещата може би изглеждат сравнително прости – със заповедта едно лице обещава да плати на друго лице. Законът обаче има строги изисквания относно формата и съдържанието на документа, затова много често в мрежата се търси образец на запис на заповед или бланка за запис на заповед. Дотук добре, но усложнения може да настъпят при включването на поръчителство в заповедта, или т. нар. авал.

Вземането по запис на заповед може да бъде прехвърлено чрез джиро (в общия случай). Това е особен начин за прехвърляне на правото и при използването му повече пъти обстановката се усложнява. В един момент, лицето на което е джиросана ценната книга се превръща в длъжник на следващото лице, на което е джиросана. Обикновено нещата стигат до съд, когато са налице множество джиранти и неудовлетворяване на претенцията на правоимащото лице.

В такъв случай може да се ползвате от помощта на опитен адвокат, занимаващ се с гражданско право и търговски въпроси. Ако все още не сте открили своя доверен специалист, може да се обърнете към Rastashki.com

About dman

Аз съм дигитален нинджа в SEO оптимизацията на онлайн магазини за България, като самият аз имам опит с магазин за продажба на хранителни добавки с натурален характер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*


Въведете цифра за да се изпълни правилно аритметичната операция!
*