Командировки извън София – какво трябва да знаем за тях

Понякога работата в една фирма изисква един или повече служители да сменят временно мястото си на работа, тъй като естеството и характера на фирмата го изисква. Макар че обикновено при тези случаи служителят продължава да изпълнява същата дейност, но на друга локация, това обикновено е сложна за осчетоводяване операция.

Често пъти законите налагат определени ограничения за бюджет и така нататък, с които бизнесът малко трудно може да се справи. И все пак задача на опитната кантора за счетоводни услуги е да намери изход от тази ситуация. Повечето фирми, които оперират на територията на София, в един или друг момент изпадат в положението да командироват свои служители.

Как се командирова служител

Счетоводни услуги София на ниски цениЧовекът, от когото зависи това дали ще се командироват служители и кои точно да бъдат те, е работодателят. За да бъде всичко това в съответствие с Кодекса на труда и Наредбата за командировките, работодателят трябва да формулира съответната заповед в писмен вид.

За командировка се счита всеки повод, по който служителят трябва да работи от място, различно от постоянната му месторабота, която на свой ред е упомената в сключения трудов договор. Обикновено това е мястото, на което е седалището на фирмата, но това съвсем не е задължително, като местоработата може да бъде изрично упомената в трудовия договор.

Как се заплащат командировките

Според Acc-ConsultCo.com, командировките се изчисляват и плащат в календарни дни. Законът е пределно ясен с минималните възможни суми, които могат да бъдат платени на служителя. Освен това, работодателят дължи на служителя и средства, с които той да покрие разходите си по пътуването и престоя на лицето в мястото, на което е командировано.

Тъй като понякога се налага работникът да бъде зает и по време на празнични и почивни дни, той трябва да получи по закон полагащото му се допълнително възнаграждение за този труд.

Кога пътуването не е командировка

Не всяко пътуване извън офиса на компанията може да се окачестви като командировка. Имайте предвид, че някои професии изискват постоянно сменяне на местоположението, като тук могат да се дадат много примери с пилоти, корабни служители, шофьори, служители на куриерски фирми и много други подобни, изброени в закона.

About dman

Аз съм дигитален нинджа в SEO оптимизацията на онлайн магазини за България, като самият аз имам опит с магазин за продажба на хранителни добавки с натурален характер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*


Въведете цифра за да се изпълни правилно аритметичната операция!
*