Видеонаблюдение за търговски обект

В процеса на организиране на системата за сигурност на всяка сграда и структура, на първо място, трябва да обърнете внимание на така наречените „слаби точки“. Такива се явяват главният вход, местата за съхранение на ценности (например стая със сейф), авариен Continue reading Видеонаблюдение за търговски обект