Фирма за събаряне на сгради

Трансметал ЕООД е надежден партньор, който предлага качествени услуги по събарянето на сгради от всякакъв тип. Ако имате стара постройка, на която сте решили да изградите нова сграда, то първият етап, през който трябва да преминете е да я отстраните. Continue reading Фирма за събаряне на сгради

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

пречиствателни станции и съоръжения

Съвременните условия на живот все повече налагат нуждата от изграждането на пречиствателни съоръжения, които да гарантират опазването на природата от вредни замърсители. За всички е ясно, че в България, а и не само тук, поради липсата на финансов ресурс е Continue reading ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ