Алтернатива на заем за фирми – паричен заем за физически лица

Струва си да се обмисли и още един вариант – паричен заем за физически лица. Не го приемаме за компанията, а от свое име, но това не означава, че не можем да го използваме за разходи, свързани с нашия бизнес. Различните видове корпоративни заеми имат едно общо нещо: голямо количество документи. Предприемач, кандидатстващ за банков заем, може да бъде помолен, наред с други, да предостави следните документи:

  • извлечение за фирмена сметка;
  • фактури за определен период;
  • данъчна декларация за предходната година;
  • удостоверение за липса на просрочие с вноски в институцията за социално осигуряване;
  • удостоверение за липса на просрочие с вноски в данъчната служба.

Процесът на вземане на паричен заем за физически лица е много по-опростен и по-бърз, въпреки че източникът ни на доход е собствен бизнес, а не трудов договор или мандат или конкретна задача. Паричният заем е добро решение, особено когато се нуждаем от относително малка сума. Може да не получим по-високи или те биха направили заема твърде скъп, за да се изплати.

Небанкови заеми за фирми – струва ли си?

Въз основа на горната информация може лесно да се заключи, че заемите за предприемачи изискват добро финансово състояние на компанията. Наличието на дългове или не твърде високи доходи не означава непременно, че нашата компания няма да получи заем. Това обаче намалява шансовете за вземане на положително решение.

Банковите заеми обаче не са единственото решение. Кредитни компаниите също така предлагат заеми за собствениците на фирми, които често са много привлекателни. Голямо предимство е фактът, че заемодателите обикновено не изискват извлечения от фирмени сметки, удостоверения за неплащане на вноски или други формалности. Бизнес заем чрез Интернет може да се вземе много бързо и удобно чрез Интернет.

В повечето случаи ще са необходими само личните ни данни и данъчният идентификационен номер на компанията. Разходите по заеми при заемни компании обикновено са (макар и не винаги) по-високи от тези при банките, но това е така, защото кредитирането на предприятия с ниски доходи или такива с отрицателна кредитна история е много рисковано.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*


Въведете цифра за да се изпълни правилно аритметичната операция!
*