Кога инсектицидите помагат


Растенията се развиват добре и дават своя потенциал в добива само тогава, когато имат нормални условия за развитие. Един от проблемите в развитие им е наличието на много вредители по тях. За унищожаване им се използват инсектициди. Тези химически препарати се справят с всякакви неприятели по растенията, паразити по животните. Предлагат се разнообразни химически препарати с различно активно вещество, а следователно и различно предназначение и различен начин на действие.

При използване на химическите препарати за борба с вредителите трябва да се редуват такива с различно активно вещество, защото постоянната употреба на едно и също води до резистентност (устойчивост) на насекомите. Това налага редуване на препарати с различен състав.

Инсектицидите се класифицират по различни показатели. В зависимост от проникването им в организма на неприятеля те се разделят на контактни, системни, чревни. Системните препарати са за предпочитане, защото се разнасят по растението и вредителя ги поема с храната си. Те не се измиват от дъжда за разлика от контактните. Контактните препарати действат на вредителя само при пряк контакт с него.

За да има резултат от използването на препаратите за унищожаване на вредителите трябва добре да се преценят климатичните условия, да се познава добре действието им както и фазата на развитие на насекомите. Има препарати, които действат на различни вредители, т. е. те имат широк спектър на действие. Инсектицидите с избирателно действие са предназначен за определена група вредители – акарициди, нематоциди, биоциди.

Начинът на използването им също се отразява върху крайния резултата. Основно те се прилагат с пръскане, прашене, направа на примамки. Действието на инсектицидите е и в зависимост от температурата и това налага строго да се следят климатичните условия. Приготвянето на разтвора да става непосредствено преди ползването му.

Прилаганите сега химическите препарати за борба с неприятелите са безопасни за топлокръвните животни и човека. Това е само при условие, че ползването им става съгласно инструкцията за тяхното приложение. Всяко нарушаване на дозата или количеството разтвор на единица площ води до отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на човек. При ползването на инсектициди да се спазват всички изисквания за безопасна работа с препарати за растителна защита.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*


Въведете цифра за да се изпълни правилно аритметичната операция!
*